Kỷ niệm 50 năm

xuất gia và hành đạo của HT Phương Trượng chùa Viên Giác và Sinh Nhật lần thứ 65 (28.6.1949 - 28.6.2014)

Chọn lựa ngôn ngữ

Random image

Album Tree

Nhãn thông dụng