• viengiac-pagode-6
  • viengiac-pagode-15

BÀI MỚI NHẤT

Tin Đức Quốc tháng 04.2018
|

Thứ sáu ngày 20.04.2018 Thất nghiệp hoặc hưu trí gây chứng trầm cảm. Đàn ông (Männer) có xu hướng (neigen) … Xem tiếp

Kinh Phật Danh (Quyển 4)
|

Nam-mô Thắng Ðức Phật. Nam-mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật. Nam-mô Ðại Viêm Phật. Nam-mô Tự Tại Tật Trụ Trì … Xem tiếp

Kinh Phật Danh (Quyển 3)
|

Nam-mô Thượng Vương Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh … Xem tiếp

Kệ hồi hướng: